Česká hudba a česká hudební kultura patří k nejreprezentativnějším součástem bohatství našeho národa a hraje významnou roli i při profilaci obrazu České republiky v zahraničí.

Vedle tradičních a již prosazených hodnot jako jsou skladatelské osobnosti Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka hraje důležitou roli i současné interpretační umění, jehož osobnosti se tak, jako tomu bylo v minulosti, velmi úspěšně objevují v konfrontaci s vrcholným světovým uměním.

V moderním hudebním životě hraje stále důležitější roli vrstva zprostředkovatelů, která vytváří diferencovanou strukturu institucí, osobností a vazeb mezi tvorbou, interpretací a recepcí hudebních děl. Jedním z nejdůležitějších článků tohoto procesu je hudební agentura jako systémové řešení kvalitního výběru, péče a nabídky špičkové hudební tvorby a interpretace. Bez agentážní práce si dnes nelze hudební život v celosvětovém ani v domácím měřítku představit.

Po bouřlivém období devadesátých let, kdy se tato oblast v České republice ocitla ve vodách raně bouřlivého „gründerského“ kapitalismu tzv. volného trhu a rozpadu do té doby jediné monopolní agentury, vznikla na počátku nového století situace, kdy je třeba činnost nejdůležitějších hudebních agentur pofilujících hudební trh v ČR a jejich cíle koordinovat a v některých oblastech spojovat jejich zájmy ku prospěchu hudby a umění v obecném slova smyslu.

 

 

ARCODIVA logo ARS Koncert logo Central European Music Agency logo TRIART MANAGEMENT